Qulluq funksiyaları
VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Xoreqrafiya
Təhsilə dair tələblər: Xoreoqrafiya ixtisası üzrə ali və ya orta ixtisas təhsili
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı –50
 -Azərbaycan rəqs sənətinin tarixi üzrə:  20 sual
 -Klassik rəqs sənətinin tarixi üzrə:  20 sual
 -Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı üzrə:  5 sual
 -Dünya xalqlarının musiqi ədəbiyyatı üzrə:  5 sual