Qulluq funksiyaları
VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Rəsm
Təhsilə dair tələblər: Rəsm ixtisası üzrə ali və ya orta ixtisas təhsili
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı –50
 -Azərbaycan incəsənət tarixi üzrə:  20 sual
 -Azərbaycan miniatür sənətinin tarixi üzrə:  10 sual
 -Avropa incəsənət tarixi üzrə:  15 sual
 -Şərq ölkələrinin incəsənət tarixi üzrə:  5 sual