Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi
DQMK
 DQMK

Sənədin elektron variantı


NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ


Q Ə R A R“Naxçıvan Muxtar Respublikasında pedaqoji heyətin dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqındaNaxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin təkliflərini nəzərə alaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında pedaqoji heyətin dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə оlunur).


          Naxçıvan Muxtar Respublikasının
          Baş Naziri:                                                                         Əlövsət Baxşıyev14 aprel 2018-ci il

№ 61
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Nazirlər  Kabinetinin  2018-ci il
14 aprel tarixli 61 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Naxçıvan Muxtar Respublikasında pedaqoji heyətin dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması


Q A Y D A L A R I


1. Ümumi müddəalar

1.1. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında pedaqoji heyətin dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları” (bundan sonra - Qaydalar) “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi aparılan pedaqoji heyətin dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 22 iyun tarixli 297-04/S nömrəli və 2017-ci il 14 sentyabr tarixli 172-05/S nömrəli sərəncamlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.
1.2. Pedaqoji heyətin dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili müəssisələrinə (bundan sonra - müəssisələr) işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi (bundan sonra - Mərkəz) tərəfindən müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir.
1.2-1. Pedaqoji təhsilə malik olmayan, lakin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ümumtəhsil fənlərinin tədrisi üzrə ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verilmiş ali təhsilli mütəxəssislərin müəllim vəzifəsinə qəbulu da bu Qaydalara əsasən həyata keçirilir.
1.3. Müəssisələrdə digər kadrların da (müəllim köməkçiləri, tərbiyəçilər, defektоlоqlar, lоqоpedlər, praktik psiхоlоqlar, məktəb uşaq birliyi təşkilatı rəhbərləri, laborantlar, kitabxana müdiri və kitabхanaçılar) işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Mərkəz tərəfindən müsabiqə vasitəsilə aparılır.
1.4. Müsabiqə test imtahanı formasında və kompüter vasitəsilə keçirilir.
1.5. Müsabiqə uyğun vakansiya kvotası yarandıqda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) ilə birlikdə Mərkəz tərəfindən elan edilir.

2. Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

2.1. Müəssisələrdə işləyən müəllimlər arasında dərs bölgüsü qanunvericiliyə uyğun aparılmaqla vakant yerlər haqqında məlumatı müəssisə rəhbərliyi tabelik üzrə rayon (şəhər) təhsil şöbəsinə, təhsil şöbəsi isə Nazirliyə təqdim edir. Bu məlumatların düzgünlüyü Nazirliyin müvafiq struktur bölməsi tərəfindən yoxlanılır.
2.2. Müəllimlərin yeni tədris ili üçün dərs yükü müəssisə rəhbəri tərəfindən müəllimlər məzuniyyətə buraxılanadək müəyyənləşdirilir və onlara bu barədə məlumat verilir. Dərs bölgüsü aparılarkən müəssisədə işləyən müəllim üçün həftəlik dərs yükü 18 saat, yəni 1 stavka (bu zaman həftəlik dərs yükü 2 stavkadan artıq olmamalıdır) müəyyənləşdirilir. Vakant dərs yükü 12 saatdan az olarsa, həmin saatlar, ilk növbədə müəssisənin uyğun fənn müəllimləri arasında bölüşdürülür. Müəssisədə hər hansı ixtisasdan kadr olmadıqda, həmin dərs saatları vakant hesab olunur və müsabiqəyə çıxarılması üçün təqdim edilir. Kadr çatışmazlığı ilə əlaqədar məzmun və mahiyyət etibarı ilə uyğun fənlərin müvafiq fənn müəllimi tərəfindən tədrisinə müsabiqə nəticəsində həmin fənn üzrə ixtisaslı müəllim təyin edilənədək yol verilir.
2.3. Müəssisələrdə vakant olan gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı üzrə rəhbər vəzifəsinə işə qəbul tabelik üzrə rayon (şəhər) təhsil şöbəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin müvafiq yerli qurumu ilə razılaşdırılmaqla Nazirlik tərəfindən həyata keçirilir.
2.4. Sosial məzuniyyət yeri üzrə dərs yükü vakansiya hesab olunmur. Sosial məzuniyyətdə olan müəllimlərə hər dərs ilinin əvvəlində tarifləşmə cədvəlində həftəlik dərs yükü ayrılır və əmrləşdirilir.

3. Müəssisələrdə müəllimlərin işə qəbulu

3.1. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrini pedaqoji ixtisaslar üzrə bitirmiş və dövlət nümunəli təhsil sənədi (diplom), yaxud ali və ya orta ixtisas təhsili müəssisəsini bitirmə haqqında sənəd almış, xarici ölkədə aldığı təhsil sənədi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tanınmış Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları iştirak edə bilərlər.
3.2. Fakültativ, fərdi və qrup, dərsdənkənar məşğələlər, məktəbə hazırlıq qrupları, eləcə də dərnək məşğələləri üçün ayrılmış saatlar üzrə işə qəbula icazə verilmir.
3.3. Yalnız 1 ildən yuxarı pedaqoji stajı olan ali təhsilli müəllimlər məktəb uşaq birliyi təşkilatı rəhbəri vəzifəsi üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərlər.
3.4. Müsabiqə haqqında elan Mərkəzin internet portalında və muxtar respublikanın digər kütləvi informasiya vasitələrində yerləşdirilir.
3.5. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciətlər müsabiqə elan edildiyi gündən etibarən 30 gün ərzində Mərkəzin internet portalı vasitəsilə elektron formada qəbul edilir.
3.6. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsinin, ali və ya orta ixtisas təhsili müəssisəsini bitirmə haqqında sənədin (diplomun) surətini Mərkəzə təqdim etməlidirlər.
Həmin şəxslərin dövlət nümunəli təhsil sənədlərinin hüquqiliyinin yoxlanılması məqsədi ilə onların siyahısı Mərkəz tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Naxçıvan Muxtar Respublikası regional bölməsinə göndərilir.
3.7. 2003-cü ildən sonra ali və ya orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş, lakin “Tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat sistemində diplom nömrələri aşkar olunmayan şəxslərin elektron müraciətləri Mərkəz tərəfindən ləğv olunur və bu barədə 3 (üç) iş günü müddətində onlara rəsmi məlumat verilir.
3.8. Xarici ali təhsil müəssisələrinin məzunları təhsil sənədlərinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində tanınması və ekvivalentliyinə dair şəhadətnamənin əslini və notarial qaydada təsdiq olunmuş surətini Mərkəzə təqdim etməlidirlər.

4. Müsabiqənin keçirilməsi

4.1. Test imtahanının keçirilmə qrafiki Mərkəzin internet portalında yerləşdirilir.
4.2. Namizədlər şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməklə test imtahanında iştirak edirlər.
4.3. Müsabiqədə hər bir namizədə ümumilikdə 60 olmaqla, müəssisələrdə tədris olunan ixtisaslar üzrə fənn proqramlarına aid 40, tədris metodikası və təlim strategiyalarına aid 20 test tapşırığı təqdim edilir.
4.4. Namizədlərə test tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün 90 dəqiqə vaxt verilir və hər bir düzgün cavab bir balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar düzgün cavablara təsir etmir.
4.5. Vakant vəzifənin tutulması üçün müraciət etmiş namizədlər arasında keçid balını yığmaqla ən yüksək bal toplamış şəxs müvafiq vəzifəyə təyin olunur.
4.6. Stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq olunan müəssisələrə işə qəbul üçün test tapşırıqlarının 50 faizini (30 bal), digər müəssisələrə işə qəbul üçün test tapşırıqlarının 75 faizini (45 bal) düzgün cavablandırmış namizədlər keçid balını toplamış hesab edilir.
4.6-1. Müəllim köməkçisi, tərbiyəçi, defektоlоq, lоqоped, praktik psiхоlоq, məktəb uşaq birliyi təşkilatı rəhbəri, laborant, kitabxana müdiri, kitabхanaçı vəzifələrinə, habelə musiqi, texnologiya, təsviri incəsənət, fiziki tərbiyə fənləri üzrə işə qəbul o cümlədən rus bölməsində işləmək üçün test tapşırıqlarının 40 faizini (24 bal) düzgün cavablandırmış namizədlər keçid balını toplamış hesab edilir.
4.7. Ali və orta ixtisas təhsilli namizəd tərəfindən eyni bal toplanıldıqda, ali təhsilli namizədə, keçid balını toplamış namizədlərin hamısı ali təhsilli və ya orta ixtisas təhsilli olduqda ixtisas fənni üzrə daha çox bal toplayan namizədə üstünlük verilir. İxtisas fənni üzrə toplanılan bal eyni olduqda pedaqoji stajı daha çox olan, pedaqoji staj eyni olduqda isə diplom göstəriciləri daha yaxşı olan namizədə üstünlük verilir.
4.8. Müsabiqənin nəticələri dərhal Mərkəzin internet portalında yerləşdirilir və namizədlərə “Test imtahanının nəticəsi haqqında arayış” verilir.
4.9. Müsabiqədə müvəffəqiyyət qazanmış namizədlərin siyahısı vakant vəzifələr üzrə təyinat aparılması üçün müsabiqə başa çatdıqdan sonra 3 (üç) iş günü ərzində Nazirliyə göndərilir.
4.10. Hər hansı bir səbəbdən göstərilən vaxtda müsabiqədə iştirak etməyənlər üçün təkrar imtahan keçirilmir.
4.11. Müsabiqə başa çatdıqdan sonra hər hansı ixtisas üzrə boş qalan və ya yeni yaranan vakant yerlər üçün əlavə test imtahanları keçirilir.
4.12. Müsabiqənin nəticələri ilə bağlı apelyasiya şikayətinə bütün ixtisaslar üzrə müsabiqə başa çatdıqdan sonra bir həftə ərzində Nazirliyin səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə Mərkəzdə baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.

5. Pedaqoji heyətin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması

5.1. Müəssisələrdə işləyən müəllimlərin, psixoloqların və ümumi təhsil fənlərini tədris edən digər pedaqoji heyətin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi (bundan sonra - qiymətləndirilmə) onların bilik və bacarıq səviyyəsinin test üsulu ilə müəyyənləşdirilib üzə çıxarılması, qiymətləndirilmə aparılan pedaqoji heyətin həftəlik dərs yükü normasının optimallaşdırılmasının, aylıq vəzifə maaşlarının artırılmasının və maddi rifahının yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsi məqsədilə aparılır.
5.2. Qiymətləndirilməyə müəssisələrdə əsas iş yeri olaraq əmək müqaviləsi əsasında işləyən müəllimlər, müəllim-defektoloqlar və gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri, psixoloqlar, ixtisasları üzrə tədris apardığı təqdirdə direktor müavinləri, məktəbdənkənar və sinifdənxaric işlər üzrə təşkilatçılar, yerli təhsil idarə etmə orqanlarında metodist vəzifəsində çalışanlar həmçinin peşə təhsili müəssisələrində tam ştat vəzifə üzrə çalışan mühəndis-pedaqoji işçilər cəlb olunurlar.
5.3. Qiymətləndirilmədə iştirak edəcək heyətin siyahısı rayon (şəhər) təhsil şöbələri tərəfindən Nazirliyə verilir. Siyahıya şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin, dövlət nümunəli təhsil sənədinin (diplomun), işə qəbul və yerdəyişmə əmrlərinin surətləri əlavə olunur. Nazirlik həmin siyahıları iştirakçıların şəxsiyyət vəsiqələri və diplomlarının surətləri ilə birlikdə Mərkəzə təqdim edir.
5.4. İştirakçıların dövlət nümunəli təhsil sənədlərinin hüquqiliyinin yoxlanılması məqsədi ilə onların siyahısı Mərkəz tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Naxçıvan Muxtar Respublikası regional bölməsinə göndərilir.
5.5. 2003-cü ildən sonra ali və ya orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş, lakin “Tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat sistemində diplom nömrələri aşkar olunmayan şəxslər qiymətləndirilmə imtahanlarına buraxılmır və bu barədə 3 (üç) iş günü müddətində onlara rəsmi məlumat verilir.
5.6. Qiymətləndirilmənin keçirilmə qrafiki Mərkəzin internet portalında yerləşdirilir.
5.7. İştirakçılar şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməklə qiymətləndirilməyə buraxılırlar.
5.8. Ümumi təhsil fənlərini tədris edən heyətin qiymətləndirilməsi zamanı iştirakçılara ümumilikdə 60 olmaqla, müəssisələrdə tədris olunan ixtisaslar üzrə fənn proqramlarına uyğun 40, metodika və təlim strategiyaları üzrə 20 test tapşırığı verilir və hər bir düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar düzgün cavablara təsir etmir.
5.8-1. Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən psixoloqların qiymətləndirilməsi zamanı onlara ixtisasları üzrə 60 test tapşırığı verilir və hər bir düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir.
5.9. İştirakçılara test tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün 90 dəqiqə vaxt ayrılır.
5.10. Qiymətləndirmədə iştirak edərək hər hansı bölmə üzrə 10 faizdən aşağı nəticə göstərmiş heyət bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi aparılan heyət hesab olunmur və peşəkar ehtiyacları nəzərə alınaraq onlar üçün ixtisasartırma təlimləri təşkil olunur.
5.11. Qiymətləndirilmənin nəticələri Mərkəz tərəfindən “Test imtahanının nəticəsi haqqında arayış”la rəsmiləşdirilir və müvəffəqiyyət qazanmış iştirakçıların siyahısı qiymətləndirmə başa çatdıqdan sonra 3 (üç) iş günü müddətində Nazirliyə göndərilir.
5.12. Müəllimlər diplom üzrə ixtisaslarına uyğun qiymətləndirilmədə iştirak edə bilər. Müvafiq ixtisaslı pedaqoji kadr çatışmazlığı səbəbindən müəllimə qiymətləndirilmədən keçdiyi ixtisas üzrə verilmiş dərs saatlarından əlavə qiymətləndirilmədən keçmədiyi ixtisas üzrə, eləcə də məzmun və məhiyyət etibarilə yaxın fənlər üzrə dərs saatları verilərsə, bu zaman əmək haqqı artımı bütün dərs saatlarına şamil olunur.
5.13. Müəssisələrin rəhbərləri tərəfindən pedaqoji heyət arasında dərs yükünün bölüşdürülməsi və onların karyera inkişafı zamanı qiymətləndirilmənin nəticələri nəzərə alınır. Qiymətləndirilməsi aparılan pedaqoji heyətin aylıq əməkhaqqı həftəlik dərs yükünə müvafiq olaraq artırılır.
5.14. Bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi aparılan pedaqoji heyət iş yerini qiymətləndirilmə həyata keçirilməyən şəhər və ya rayona dəyişərlərsə, aparılmış qiymətləndirilmənin nəticələri yerdəyişmənin həyata keçirildiyi vaxtdan etibarən onlara şamil edilir. Həmin pedaqoji heyətdən təkrar olaraq qiymətləndirilmədə iştirak etmək tələb olunmur.
5.15. Mərkəz tərəfindən keçirilmiş müsabiqə vasitəsilə müəssisələrdə işə qəbul olunmuş pedaqoji heyət bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi aparılan pedaqoji heyətə bərabər tutulurlar.
5.16. Qiymətləndirilmədə zəif nəticə göstərmiş pedaqoji heyət, nəticələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə qiymətləndirilmədə yenidən iştirak etmək üçün müraciət edə bilərlər.
5.17. Qiymətləndirilmə prosesinin gedişatı, sualların məzmunu və digər məsələlər ilə bağlı imtahan verən pedaqoji heyətin müraciətlərinə qiymətləndirilmə başa çatdıqdan sonra bir həftə ərzində Nazirliyin səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə Mərkəzdə baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.

6. Qaydaların pozulmasına görə məsuliyyət

Pedaqoji heyətin işə qəbulu və qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar bu Qaydalara riayət edilməməsinə görə Nazirliyin və Mərkəzin vəzifəli şəxsləri, habelə müəssisələrin rəhbərləri qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
NAMİZƏDLƏRİN NƏZƏRİNƏ!


SAYĞAC
 Online    11
 Dünən    1329
 Bu gün    528
 Ümumi    128486

Tarix: 09 yanvar 2021 (Şənbə) 10:38:03

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi - 2021 © Bütün hüquqlar qorunur.
  Yuxarı