Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən Naxçıvan Muxtar
Respublikasında müəllimlərin dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbulu üçün
2 iyul 2021-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə çıxarılmış vakant vəzifələrin

SİYAHISI

 

Vəzifə kodu

İxtisas

Vakant yerlərin sayı Vakant saatların miqdarı

Qeyd

1. Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:

1.1. Naxçıvan Şəhər Məmməd Məmmədov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi

681114 Fleyta 1 14  
681132 Kamança 1 12  
681134 Klarnet 1 12  
681137 Qarmon 1 18  
681140 Nağara 1 24  

1.2. Naxçıvan Şəhər Səfər Rəcəbov adına 3 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi

681332 Kamança 1 4  
681336 Qanun 1 24  
681337 Qarmon 1 18  
681344 Skripka 1 8  
681346 Tar 2 28  

1.3. Naxçıvan Şəhər 4 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi

681440 Nağara 1 22  
681443 Saz 1 10  
681444 Skripka 1 20  
681449 Vokal 1 6  

1.4. Naxçıvan Şəhər 5 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi

681637 Qarmon 2 33  
681640 Nağara 2 34  

1.5. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbi

681214 Fleyta 1 8  
681225 Xoreoqrafiya 3 70  
681234 Klarnet 1 6  
681240 Nağara 1 18  
681241 Rəsm 1 8  
681243 Saz 1 24  
681248 Violonçel 1 8  
681249 Vokal 1 6  

1.6. Naxçıvan Şəhər Ərtoğrul Cavid adına Uşaq Musiqi
və Bədii Sənətkarlıq Məktəbi

681514 Fleyta 1 4  
681522 Xanəndəlik 1 4  
681537 Qarmon 1 20  
681540 Nağara 1 14  

Cəmi:

33 yer

 

2. Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:

2.1. Şərur Şəhər Bəhruz Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbi

682112 Balaban 1 12  
682115 Fortepiano 5 102  
682122 Xanəndəlik 1 6  
682125 Xoreoqrafiya 1 24  
682132 Kamança 3 68  
682134 Klarnet 1 2  
682135 Konsertmeyster (fortepiano) 4 92  
682136 Qanun 1 8  
682137 Qarmon 3 51  
682140 Nağara 2 38  
682141 Rəsm 2 30  
682143 Saz 1 20  
682144 Skripka 1 24  
682146 Tar 3 72  

2.2. Aralıq Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

682415 Fortepiano 1 10  
682432 Kamança 1 16  
682435 Konsertmeyster (fortepiano) 1 24  
682437 Qarmon 1 24  
682440 Nağara 1 24  
682438 Musiqi ədəbiyyatı 1 15  
682446 Tar 1 24  

2.3. Çərçiboğan Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

682212 Balaban 1 20  
682222 Xanəndəlik 2 12  
682232 Kamança 2 36  
682235 Konsertmeyster (fortepiano) 1 12  
682236 Qanun 2 32  
682237 Qarmon 1 6  
682238 Musiqi ədəbiyyatı 2 43  
682240 Nağara 2 38  
682243 Saz 2 12  
682245 Solfecio 1 20  
682246 Tar 1 20  

2.4. Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

682315 Fortepiano 2 30  
682323 Xor 1 12  
682332 Kamança 1 16  
682335 Konsertmeyster (fortepiano) 2 24  
682337 Qarmon 1 24  
682338 Musiqi ədəbiyyatı 1 18  
682340 Nağara 2 32  
682343 Saz 1 4  
682346 Tar 1 16  

2.5. Şəhriyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

682615 Fortepiano 1 24  
682623 Xor 1 10  
682632 Kamança 1 24  
682635 Konsertmeyster (fortepiano) 2 31  
682637 Qarmon 2 39  
682640 Nağara 2 40  
682646 Tar 2 36  

2.6. Yuxarı Daşarx Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

682512 Balaban 2 40  
682515 Fortepiano 1 16  
682532 Kamança 1 12  
682535 Konsertmeyster (fortepiano) 2 40  
682537 Qarmon 2 36  
682540 Nağara 1 20  
682543 Saz 1 8  
682546 Tar 4 80  

Cəmi:

90 yer

 

3. Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:

3.1. Babək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi

683115 Fortepiano 2 48  
683122 Xanəndəlik 1 2  
683135 Konsertmeyster (fortepiano) 2 45  
683143 Saz 1 6  

3.2. Cəhri Qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbi

683335 Konsertmeyster (fortepiano) 1 6  
683337 Qarmon 1 15  
683340 Nağara 1 6  
683343 Saz 1 4  
683346 Tar 1 12  

3.3. Nehrəm Qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbi

683212 Balaban 1 16  
683222 Xanəndəlik 1 24  
683235 Konsertmeyster (fortepiano) 2 29  
683237 Qarmon 1 6  
683240 Nağara 1 12  

3.4. Şıxmahmud Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

683440 Nağara 1 20  
683443 Saz 1 16  
683446 Tar 2 30  

3.5. Zeynəddin Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

683532 Kamança 2 40  
683535 Konsertmeyster (fortepiano) 1 24  
683537 Qarmon 3 51  
683546 Tar 2 34  

Cəmi:

29 yer

 

4. Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:

4.1. Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi

684115 Fortepiano 1 24  
684135 Konsertmeyster (fortepiano) 2 32  
684136 Qanun 1 24  
684137 Qarmon 1 24  
684138 Musiqi ədəbiyyatı 3 62  
684143 Saz 1 24  
684144 Skripka 3 62  
684149 Vokal 1 4  

4.2. Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

684215 Fortepiano 2 30  
684222 Xanəndəlik 1 12  
684223 Xor 1 12  
684232 Kamança 2 40  
684234 Klarnet 1 12  
684235 Konsertmeyster (fortepiano) 4 85  
684238 Musiqi ədəbiyyatı 1 6  
684240 Nağara 1 14  
684243 Saz 1 12  
684244 Skripka 1 8  
684245 Solfecio 1 6  
684246 Tar 2 42  

Cəmi:

31 yer

 

5. Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə

5.1. Culfa Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi

685112 Balaban 1 12  
685132 Kamança 2 28  
685137 Qarmon 2 35  
685138 Musiqi ədəbiyyatı 1 14  
685140 Nağara 1 14  
685144 Skripka 1 6  
685149 Vokal 1 8  

5.2. Bənəniyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

685215 Fortepiano 2 36  
685222 Xanəndəlik 1 6  
685232 Kamança 2 48  
685235 Konsertmeyster (fortepiano) 1 15  
685238 Musiqi ədəbiyyatı 1 24  
685240 Nağara 1 22  
685243 Saz 1 12  
685244 Skripka 1 18  
685246 Tar 1 24  

Cəmi:

20 yer

 

6. Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:

6.1. Qıvraq Qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbi

686115 Fortepiano 1 24  
686132 Kamança 1 8  
686135 Konsertmeyster (fortepiano) 1 22  
686145 Solfecio 1 24  
686146 Tar 2 32  
686138 Musiqi ədəbiyyatı 1 24  
686137 Qarmon 1 9  

6.2. Çalxanqala Kənd Uşaq Musiqi

686223 Xor 1 24  
686235 Konsertmeyster (fortepiano) 1 16  
686237 Qarmon 2 45  
686240 Nağara 2 32  
686246 Tar 1 12  

Cəmi:

15 yer

 

7. Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:

7.1. Şahbuz Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi

687112 Balaban 1 24  
687115 Fortepiano 4 84  
687135 Konsertmeyster (fortepiano) 1 12  
687138 Musiqi ədəbiyyatı 1 12  
687122 Xanəndəlik 2 48  
687137 Qarmon 1 16  
687140 Nağara 1 24  
687143 Saz 1 24  
687146 Tar 2 48  

7.2. Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

687215 Fortepiano 1 22  
687223 Xor 1 6  
687232 Kamança 1 24  
687234 Klarnet 1 11  
687245 Solfecio 1 10  
687246 Tar 1 24  

Cəmi:

20 yer

 

8. Sədərək Rayon Mədəniyyət Şöbəsi üzrə:

8.1. Sədərək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi

688112 Balaban 2 36  
688115 Fortepiano 2 34  
688132 Kamança 2 44  
688134 Klarnet 1 12  
688135 Konsertmeyster (fortepiano) 2 44  
688137 Qarmon 1 24  
688138 Musiqi ədəbiyyatı 1 22  
688140 Nağara 2 48  
688143 Saz 1 20  
688146 Tar 2 36  
688149 Vokal 1 16  

Cəmi:

17 yer

 

Yekun:

255 yer