Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən dövlət
orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması üçün 14 oktyabr
2020-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqənin

MÜSAHİBƏ PROQRAMLARI

Dövlət orqanı və struktur bölmə Vəzifə
1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş inspektor
2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi
3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Babək rayonu üzrə aparıcı məsləhətçi
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Ordubad rayonu üzrə məsləhətçi
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Culfa rayonu üzrə məsləhətçi
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Kəngərli rayonu üzrə məsləhətçi
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Şahbuz rayonu üzrə məsləhətçi
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti şöbəsi. Sədərək rayonu üzrə məsləhətçi
4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
4.1. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti
Əməyin sosial-hüquq məsələləri üzrə nəzarət sektoru məsləhətçi - əmək müfəttişi
4.2. Dövlət Məşğulluq Xidməti
Babək Rayon Məşğulluq Mərkəzi baş məsləhətçi
Kəngərli Rayon Məşğulluq Mərkəzi aparıcı məsləhətçi
Sədərək Rayon Məşğulluq Mərkəzi məsləhətçi
4.3. Dövlət Sosial Təminat Xidməti
Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru baş məsləhətçi
Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial xidmətlər sektoru baş məsləhətçi
Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru məsləhətçi-mühasib
Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru məsləhətçi
Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru məsləhətçi-mühasib
Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi, Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru baş məsləhətçi
Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru məsləhətçi-mühasib
Culfa Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru məsləhətçi
Sədərək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru məsləhətçi-mühasib
5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi
Babək Rayon Gənclər və İdman İdarəsi məsləhətçi-mühasib
Ordubad Rayon Gənclər və İdman İdarəsi məsləhətçi-mühasib
Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarəsi məsləhətçi
Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarəsi məsləhətçi-mühasib
6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
Şərur Rayon Maliyyə İdarəsi. Xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru baş məsləhətçi
Babək Rayon Maliyyə İdarəsi, Xəzinə əməliyyatı sektoru baş məsləhətçi
Ordubad Rayon Maliyyə Şöbəsi, Xəzinə əməliyyatı sektoru aparıcı məsləhətçi
Ordubad Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru. Gəlirlərin proqnozu üzrə aparıcı məsləhətçi
Kəngərli Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru. Gəlirlərin proqnozu üzrə aparıcı məsləhətçi
Sədərək Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru baş məsləhətçi
Sədərək Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi təhlil sektoru. Gəlirlərin proqnozu üzrə aparıcı məsləhətçi
7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi
Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsi baş mühasib
Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsi baş mühasib
Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsi məsləhətçi
8. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsi, baş mühasib baş mühasib
Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi aparıcı məsləhətçi
Ordubad Rayon Təhsil Şöbəsi aparıcı məsləhətçi
9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi
10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi
11. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi
11.1. Naxçıvan Şəhər Statistika İdarəsi
Əliabad qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
11.2. Şərur Rayon Statistika İdarəsi
Statistika və təhlil şöbəsi məsləhətçi
Zeyvə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
Axaməd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Aşağı Aralıq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Düdəngə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Ələkli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Gümüşlü kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Xələc kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Mahmudkənd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Muğancıq-Mehrab kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Siyaqut kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Yengicə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Arbatan kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
Tənənəm kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
11.3. Babək Rayon Statistika İdarəsi
Yarımca kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
Zeynəddin kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
Çesməbasar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Payız kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Naxışnərgiz kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
Gərməçataq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
11.4. Ordubad Rayon Statistika İdarəsi
Aparat baş məsləhətçi-baş mühasib
Statistika və təhlil şöbəsi məsləhətçi
Ordubad şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə baş məsləhətçi
Xanağa kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
11.5. Kəngərli Rayon Statistika İdarəsi
Statistika və təhlil şöbəsi aparıcı məsləhətçi
Statistika və təhlil şöbəsi məsləhətçi
Qıvraq qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
Şahtaxtı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
Xok kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə böyük məsləhətçi
Yeni Kərki kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
11.6. Şahbuz Rayon Statistika İdarəsi
Aparat baş məsləhətçi-baş mühasib
Statistika və təhlil şöbəsi aparıcı məsləhətçi
Şahbuz şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Gömür kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
Türkeş kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə məsləhətçi
11.7. Sədərək Rayon Statistika İdarəsi
Statistika və təhlil şöbəsi aparıcı məsləhətçi
Qaraağac kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə aparıcı məsləhətçi
12. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi
13. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi
14. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti
Ordubad Rayon İdarəsi məsləhətçi
Culfa Rayon İdarəsi aparıcı məsləhətçi
Kəngərli Rayon İdarəsi məsləhətçi
15. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
Naxçıvan Şəhər Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru aparıcı məsləhətçi
Naxçıvan Şəhər Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru məsləhətçi
Şərur Rayon Şöbəsi. Maliyyə-uçot sektoru məsləhətçi-mühasib
Şərur Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru məsləhətçi
Babək Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru aparıcı məsləhətçi
Babək Rayon Şöbəsi. Sosial sığorta sektoru məsləhətçi
16. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi
Aparat məsləhətçi-məhkəmə iclas katibi
17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi
Aparat böyük məsləhətçi-mühasib
Aparat məsləhətçi-məhkəmə iclas katibi
18. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi
Aparat böyük məsləhətçi-mühasib
Aparat məsləhətçi
19. Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi
Aparat məsləhətçi-məhkəmə iclas katibi
20. Şərur Rayon Məhkəməsi
Aparat böyük məsləhətçi
Aparat hakim köməkçisi
21. Babək Rayon Məhkəməsi
Aparat hakim köməkçisi
22. Ordubad Rayon Məhkəməsi
Aparat hakim köməkçisi