• 10 iyun 2021,16:03:10, CÜMƏ AXŞAMI

İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında.