Qulluq funksiyaları
VƏZİFƏ TƏLİMATI

Vəzifənin adı: Fortepiano
Təhsilə dair tələblər: Fortepiano ixtisası üzrə ali və ya orta ixtisas təhsili
İş stajına dair tələblər: İş stajı tələb olunmur
Test tapşırıqlarının sayı –50
 -Musiqi nəzəriyyəsi üzrə:  20 sual
 -Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı üzrə:  10 sual
 -Dünya xalqlarının musiqi ədəbiyyatı üzrə:  15 sual
 -Xalq yaradıcılığı üzrə:  5 sual