Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində işə
qəbul üçün 6 noyabr 2020-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə
çıxarılmış vakant vəzifələrin

SİYAHISI

Vəzifə kodu

Struktur bölmə

Ştat sayı Vəzifə
1. Bölmənin Aparatı
510001 Beynəlxalq əlaqələr və informasiya şöbəsi 1 şöbə müdiri
510002 Beynəlxalq əlaqələr və informasiya şöbəsi 1 redaktor
510003 Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsi 1 aparıcı mütəxəssis
Cəmi: 3  
2. Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
511004 Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsi 1 böyük laborant
511014 Yeni və ən yeni tarix şöbəsi 1 böyük laborant
511024 Etnoqrafiya şöbəsi 1 böyük laborant
511034 Qafqaz tarixi şöbəsi 1 böyük laborant
Cəmi: 4  
3. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
512004 Musiqi və teatr şöbəsi 1 böyük laborant
Cəmi: 1  
4. Bioresurslar İnstitutu
513004 Dənli, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyası 1 böyük laborant
513014 Meyvə, tərəvəz və üzümçülük laboratoriyası 1 böyük laborant
513024 Nəbatat şöbəsi 1 böyük laborant
513034 Bitki sistematikası şöbəsi 1 böyük laborant
513044 Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası 1 böyük laborant
513054 İnnovasiya və elm-istehsalat şöbəsi 1 böyük laborant
513055 İnnovasiya və elm-istehsalat şöbəsi 1 mütəxəssis
513056 İnnovasiya və elm-istehsalat şöbəsi 1 texnoloq
Cəmi: 8  
5. Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
514004 Fiziki tədqiqatlar laboratoriyası 1 böyük laborant
514014 Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyası 1 böyük laborant
514024 Coğragiya şöbəsi 1 böyük laborant
514034 İqtisadiyyat şöbəsi 1 böyük laborant
Cəmi: 4  
6. Batabat Astrofizika Rəsədxanası
515004 Səma cisimlərinin mövqe müşahidələri şöbəsi 1 böyük laborant
Cəmi: 1  
7. Əlyazmalar Fondu
516004 Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi 1 böyük laborant
516014 Əlyazmaların mühafizəsi, gigiyenası və bərpası laboratoriyası 1 böyük laborant
Cəmi: 2  
8. Bölmənin Nəşriyyatı
517001 Nəşriyyat 1 direktor
Cəmi: 1  
Yekun: 24